Les Belles Annes Simca

Escala 1:43

Escala 1:43

 

Colecc. Calle
Colecc. Competición
Colecc. Tematicas

Pincha sobre las imágenes - Click on the images.

Diorama du garage Simca Camion Unic Marmon Bocquet Camion Simca Cargo des Sapeurs-Pompiers de Nancy
1. SIMCA ARONDE GRAND LARGE "RUE DE LA PAIX" (1956) 2. SIMCA PRESIDENCE (1958) 3. SIMCA 8 SPORT (1952)
4. SIMCA 1301S (1972) 5. SIMCA 1000 RALLYE 2 (1976) 6. SIMCA ARIANE 4 (1959)
7. SIMCA CG COUPE (1973) 8. SIMCA FIAT 6CV (1935) 9. SIMCA 9 ARONDE (1954)
10. TALBOT SAMBA CABRIOLET (1983) 11. SIMCA 9 SPORT (1953) 12. CHRYSLER SIMCA HORIZON (1978)
13. TALBOT MATRA MURENA (1981) 14. SIMCA 6 (1950) 15. SIMCA VEDETTE MARLY (1959)
16. SIMCA PRESIDENTIELLE (1959) 17. MATRA SIMCA RANCHO (1978) 18. SIMCA P60 RANCH (1961)
19. TALBOT SAMBA RALLYE (1983) 20. SIMCA 1500 (1964) 21. SIMCA VEDETTE REGENCE (1957)
22. SIMCA WEEK-END CABRIOLET (1955) 23. SIMCA 1308 JUBILE 1979 24. MATRA SIMCA BAGHEERA S (restylee) (1977)
25. SIMCA 1501S BREAK (1969) 26. SIMCA HUIT (1950) 27. SIMCA 1100 FOURGONNETTE VF2 (1975)
28. SIMCA CINQ DECOUVRABLE (1937) 29. SIMCA GORDINI GRAND PRIX (Maurice Trintignant) (1949) 30. SIMCA ARONDE CAMIONNETTE (1954)
31. SIMCA 1000 RALLYE 3 (1978) 32. SIMCA P60 MONACO SPECIALE (1962) 33. SIMCA HUIT GORDINI LE MANS (1939)
34. SIMCA CG PROTO MC (1972) 35. TALBOT TAGORA GSL (1981) 36. BERLINETTE 1300 ABARTH-SIMCA (1962)
37. SIMCA PLEIN CIEL (1957) 38. SIMCA 1100TI (1975) 39. SIMCA MATRA MS120 (1970)
40. SIMCA 1006 (1977) 41. MATRA SIMCA BAGHEERA (1975) 42. SIMCA 1000 (1962)
43. TALBOT SIMCA SOLARA (1980) 44. SIMCA 5 FOURGONNETTE (1936) 45. SIMCA CHRYSLER 2 litres (1974)
46. SIMCA 1000 COUPÉ (1964) 47. SIMCA ARONDE P60 ELYSÉE (1960) 48. SIMCA ARONDE RECORD (1953)
49. SIMCA CG SPIDER (1972) 50. TALBOT SAMBA SYMPA (1984) 51. SIMCA CAMIONNETTE GENDARMERIE (1954)
52. TALBOT ARIZONA (1985) 53. MATRA SIMCA 650 (1970) 54. SIMCA DO BRASIL CHAMBORD (1959)
55. TALBOT SUNBEAM LOTUS (1981) 56. SIMCA HUIT CANADIENNE (1948) 57. SIMCA ARIANE TAXI G7 (1960)
58. SIMCA ARONDE (1952) 59. SIMCA 1307 (1977) 60. SIMCA CG PROTO MC SPIDER (1972)
61. SIMCA 1501 S (1969) 62. SIMCA VEDETTE VERSAILLES (1956) 63. SIMCA MARLY AMBULANCE (1959)
64. SIMCA 1000 RALLYE "STAR RACING TEAM" (1974) 65. TALBOT SAMBA GL (1982) 66. SIMCA ABARTH 1150S (1963)
67. SIMCA BEAULIEU (1958) 68. SIMCA 1501 BREAK POLICE (1969) 69. TALBOT 1510 SX (1982)
70. SIMCA ELYSEE 1300 (1957) 71. SIMCA COUPÉ 1200S (1971) 72. TALBOT HORIZON PREMIUM (1983)
73. CHRYSLER 160 (1972) 74. SIMCA COMÈTE MONTE-CARLO (1955) 75. SIMCA 8 SPORT (1949)
76. SIMCA ABEILLE (1955) 77. TALBOT SOLARA (1983) 78. MATRA RANCHO "WIND" (1980)
N°79: SIMCA 1100 VF2 "EDF" 1977 N°80: SIMCA-TALBOT LAGO SPORT 1959 N°81: 1301U
N°82: TALBOT TAGORA PRESIDENCE N°83: ARONDE "GENEVIEVE" N°84: CHRYSLER SIMCA HORIZON JUBILE CAAPY
N°85: ARONDE ELYSEE-MATIGNON N°86: ARONDE ELYSEE DES RECORDS N°87: SIMCA ARONDE "BACALAN"
N°88: ARONDE P60 MONTHLERY N°89: SIMCA 1118 (USA) N°90: CHRYSLER Diesel Taxi de Barcelone (1980)
91: MATRA-SIMCA Bagheera Courreges (1976) 92: SIMCA 1100 Spécial 2 portes (1970) 93: TALBOT Alpine 1600 SX (1981)
94: SIMCA 1100 Commerciale (1969) 95: SIM'4 (1969)  96: SIMCA ARONDE Chatelaine (1961)
97: SIMCA 1100 Break 4 portes (1969) 98: MATRA-SIMCA Rancho Midnight (1982) 99: SIMCA 1100 LS (1968)
   
100: SIMCA OCEANE CABRIOLET (1958) **Colección Finalizada**  

Este sitio se actualizó por última vez el 04 de marzo de 2016